Anbefalte filformater for digital anleggsoppfølging

BAKGRUNN FOR ANBEFALING

Det er en fordel å bruke åpne filformat for utveksling av informasjon. På den måten kan prosjektdata (ikke bare 3D-modeller) brukes i alle software og hardware.

Det er mange ulike åpne filformater for ulike faser og fag og bruksområder. Under er en komplett oversikt

Hva er Infrakit?

Infrakit er en Construction Cloud - laget for å hjelpe entreprenører og byggherrer løse digital anleggsoppfølging.

En integrasjonsstrategi: Infrakit løser kun en liten del av puslespillet, og integrerer med andre leverandører for å løse dataflyt.

Infrakit er støtte til VDC metodikk.

Infrakit kan med fordel brukes sammen med andre plattformer.

Infrakit er ikke et CAD, og du kan dermed bruke alle de CAD du ønsker.

Infrakit er ikke en utstyrsleverandør, og du kan dermed bruke de utstyr og maskiner du ønsker.

 • Prosjekthotell: her kan du ha alle filer, versjonshistorikk og brukergrupper/mappestyring, mm.
 • Kart: her kan du se på, jobbe med og bruke informasjon →
  • → Informasjon er mange ulike ting i infrastruktur-prosjekter, selvsagt ikke bare 3D-modeller (eg. IFC'er):
   • Maskiner, 3D modeller, 2D kartlag/tegninger, dokumenter/tegninger, bilder/notater, sjekklister, innmålinger/as-built, dokumentasjon, kvalitet, fremdrift, Lagrede Visninger, mengder, ortofoto, WMS.
   • MERK: det er kun åpne formater som kan visualiseres og brukes i Infrakit.
    • Proprietære filer kan utveksles / distribueres i prosjekthotellet, men ikke visualiseres i Infrakit 2D, 3D, snitt.

Under er listen over anbefalte åpne filformat.

ANBEFALTE FILFORMATER

<aside> ⚠️ De åpne filformatene anbefalt under kan eksporteres fra ALLE CAD SOFTWARE og brukes inn i alle software, utstyr, maskiner og anleggs-apper som støtter åpne filformat!

</aside>

<aside> ✅ Infrakit bruker APIer til å automatisere dataflyt. På denne måten trenger du strengt tatt ikke filer.

</aside>

1. EKSISTERENDE SITUASJON / GRUNNLAGSDATA / SLIK VERDEN ER FØR BYGGING

 • Reguleringsplan: SOSI 4.5 eller WMS: https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.reguleringsplaner?&service=WMS
  • Det enkleste er å gå til https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.reguleringsplaner?&service=WMS og kopiere med seg URL for reguleringsplan. Denne kan legges inn som eget bakgrunnskart i Infrakit.
  • Tips ved bruk av SOSI fra reguleringsplan: Vi anbefaler 1 fil for hvert lag. Da blir det enklere for prosjektmedlemmer å skru på/av det de trenger. Slik tilrettelegging øker brukervennlighet, noe som er ekstremt viktig.
 • Kart og illustrasjoner (m/påskrift): DXF eller DWG2013 eller DWG2018.
 • Terreng: LandXML med TIN-modell.
  • TIPS: fra laserskannet terreng: tynn ut terrenget med feks 1 punkt per 3m, før triangulering. Evnt: bruk knekklinjer, det er det mest sofistikerte. Da blir LandXML terrengmodellen smidigere å jobbe med. Om du har en modell over 100MB kan du gjøre det bedre.
 • Eksisterende kabler og ledninger: LandXML, DXF eller DWG2013. 2D eller 3D.
 • SOSI-data: ja, Infrakit er en finfin SOSI-viewer. Bruk SOSI 4.5, og husk rett koordinatsystem.

Vi lurer på om NVDB og FKB er den enkleste måten å ha en såkalt digital tvilling på? NVDB, FKB og WMS Ortofoto er veldig godt grunnlag, og alt fungerer godt i Infrakit. Samt i alle andre tjenester.

 • Ortofoto: Send oss JPG eller GeoTIFF, så lager vi WMS/WMTS av dette.
  • BONUS: denne WMSen kan også brukes i Gemini, Novapoint, ArcGIS, Trimble Connect, mfl.
  • Vi er forhandler av http://pointscene.com i Norge, som brukes for å få mer effektiv bruk av dine reality captures (ortofoto, punktskyer, DTM/DSM). Med Pointscene kan du streame Reality Capture ut til alle dine og eksterne CAD, GIS, BIM software.
 • Punktsky: LAS eller E57:

2. PROSJEKTERING / DESIGN / FAGMODELLER / STIKNINGSDATA / DET DU SKAL BYGGE

 • Vei: LandXML
  • TIPS: Vi anbefaler å ha hvert objekt/lag i hver sin fil. F.eks. en LandXML for Overflate, og en annen for Trau/planum. Dette gjør det veldig enkelt å jobbe med modellene. Og det er lagt til rette for automatisk modellbasert fremdrift. Alle lag i 1 LandXML er også ok i Infrakit om dere foretrekker det.
  • PROFF TIPS2: Bruk gjerne LandXML Inframodel 4 eksport (https://buildingsmart.fi/infra/inframodel/index.html ). Dette kan du eksportere fra Novapoint, Autocad, Tekla mfl.
  • Lever også orginalfilene (“vipsen”).
 • VA/OV: LandXML.
 • LARK: LandXML
 • Elektro: LandXML eller DWG2013 eller DWG2018
 • Konstruksjoner: Betong, rekkverk, etc: IFC 2x3,
  • Erfaringen er at det er best fra Tekla og Gemini.
  • HINT: IFC er nytt for infrastruktur, og det er mange rare versjoner ute å går. Ta kontakt med support@infrakit.com så hjelper vi med DIN IFC.
  • IFC 2x3 fra Tekla fungerer godt.
 • Konstruksjoner: grunn/grop etc: LandXML, KOF, DXF, DWG2013, DWG2018
 • Tunnel: LandXML, KOF og IFC.
 • ARK + RIB + RIV: Infrakit er laget for infra/anlegg. Men bruk IFC 2x3, ref konsruksjoner over, om du vil se på og distribuere ARK modeller. Ta kontakt om det er noe du ønsker løse, så hjelper vi gjerne!

3. DOKUMENTASJON

MED INTEGRASJONER

Dokumentasjon kommer helst inn automatisk fra integrert anleggs-utstyr (apper, GNSS, telefoner, totalstasjon, maskinstyring, landmålingsutstyr, dronedata, AR utstyr, etc, etc).

Når det skjer automatisk slipper man tenke på filformater, og fremdrift+kvalitet tilgjengeliggjøres automagisk i sanntid.

Du kan alltid ta data ut av Infrakit: enten med API eller manuelt på vanlig måte. Ingenting er proprietært eller låst til Infrakit Construction Cloud.

Her er noen av integrasjonene som finnes med Infrakit Prosjektplattform:

 • Liste over integrasjoner du har i Infrakit Prosjektplattform:
  • Novatron
  • Digpilot
  • Leica ConX (iCON, Visual Machine, Captivate)
  • Geomax X PAD
  • Topcon Sitelink3D
  • Trimble TCC
  • Trimble Earthworks
  • Trimble TSC2
  • Sandvik
  • Dropbox
  • Sokopro
  • Massetransport med Infrakit TRUCK iOS/Android
  • Ditio
  • Punktskyer fra http://Pointscene.com
  • WMS data, feks ortofoto.
  • Beta:
   • MS Project Online
   • Punktskyer
  • Infrakit API:
   • Brukere har laget integrasjon med Sharepoint, og andre løsninger vil være mulig for dere som klarer å programmere selv.

MED FILER

Det er allikevel oftest praktisk å kunne levere filer.

F.eks. når entreprenør skal levere dokumentasjon til byggherre, man jobber offline, eller integrert utstyr ikke er i bruk.

Og: all produksjon bruker filer. Produksjon gjøres med maskinstyring eller landmålingsutstyr.

<aside> ✅ Vi jobber for en bærekraftig anleggsbransje: IKKE kjøp nytt utstyr hvis du ikke trenger. Bruk det utstyret du har med Infrakit - det fungerer selv om det ikke finnes integrasjon. Ta kontakt med support@infrakit.com om du lurer på hvordan!

</aside>

Under er anbefaling:

 • Dokumenter: PDF
 • Sjekklister: PDF (helst med koordinater, Infrakit fikser det eller be DIN sjekkliste/KS system om å fikse det. Har du ikke posisjon på sjekklister er det dumt)
 • Bilder: JPG (helst med koordinat. Infrakit henter kommentar og koordinat fra EXIF om den finnes der, men det enkleste er selvsagt å bruke en integrert App, f.eks. Infrakit FIELD som er inkludert gratis.)
 • Innmålinger: CSV, LandXML, KOF. Anbefaler CSV fordi det inneholder mest/all info du ønsker.
  • Det er enkelt å importere innmålinger fra din målebok (GNSS eller totalstasjoner). Her er video som viser hvordan: https://youtu.be/dEza7Db5_T8
 • Ortofoto: WMS/WMTS.
  • TIPS: Om dere ikke har WMS så kan vi lage dette fra alle data dere har, og vanligst fra ortofoto-formatene: JPG eller GeoTIFF.
  • BONUS: denne WMSen vil da fungere inn i alle CAD og software som kan ta imot WMS (f.eks. Gemini Terreng, Novapoint, ArcGIS mfl.
 • As-Built modeller: SOSI, LandXML eller IFC.
  • HINT: Bruk MMI500.

LAGER DU BIM MANUAL?

Her er formatliste gruppert på fag, men bruk lista over eller ta kontakt om du ønsker hjelp med din BIM manual!

 • Konstruksjon:
  • IFC2x3.
  • LandXML 1.2 for byggegrop og grunnarbeidene under konstruksjon (det som skal bygges av maskiner).
 • Veg: LandXML 1.2 fra alle software
 • VA: LandXML 1.2 fra alle software
 • LARK: LandXML 1.2 fra alle software
 • Elektro: vDWG2013 kart. evnt. LandXML 1.2 for 3D med attributter (BIM).
 • Grunnlag:
  • SOSI (fkb, matrikkel, regplan, nvdb etc) og
  • LandXML 1.2 (terreng, fastmerker etc)
 • Ortofoto: WMS, JPG eller GeoTIFF
 • Kartlag (2D):
  • DXF eller DWG2013 eller DWG2018
  • HINT: Alt som er tegninger i PDF i plan kan heller leveres på DXF/DWG2013, slik at det kan brukes til mer enn PDF tillater.
   • F.eks. C-tegning, anleggsgrense, forbudte områder, etc, etc.
 • Tegninger: PDF
 • Dokumentasjon:
  • Bilder: JPG
  • Innmålinger: CSV, LandXML, KOF
  • Sjekklister: PDF

NB: Det finnes mange ulike adopsjoner av LandXML som ulike CAD eksporterer. Vi anbefaler enten LandXML 1.2 / 2.1 eller Inframodel 4, ref:

HINT: Linjer og Punkter til Veg og VA

Når du bygger Veg og VA er det linjer og punkt som brukes ute i felt. Og flater.

Noen ganger leveres rene flatemodeller, f.eks. som DWG, til produksjon, og da blir det veldig tidkrevende å prosjektere opp alt på nytt for å få linjer og punkter som kreves ut til produksjon.

For Veg: Veglinjer er ofte ønskelig. Senterlinje og veglinjer.

For VA: Linjer for rør. Punkter for kum og andre punkt som skal stikkes ut.

I LandXML kan man ha slike linjer og punkt, og alle software kan eksportere linjer og punkt til LandXML.

Andre filformater som er åpne og kan ha enten linjer eller punkt:

 • DXF (linjer og punkt)
 • KOF (kun punkter)
 • SOS
 • CSV (kun punkter)

Avsluttende hint og tips

<aside> ℹ️ De åpne filformatene anbefalt over kan eksporteres fra ALLE CAD SOFTWARE og bruker inn i ALLE SOFTWARE OG UTSTYR som støtter åpne filformat!

</aside>

<aside> ✅ Infrakit BIM Prosjektplattform støtter alle åpne filformat. Bruker du et format vi ikke støtter? Si ifra, så implementerer vi det ASAP.

</aside>

<aside> ⚠️ Vi anbefaler alltid å ha 1 lag per sjikt i hver fil. HVORFOR ? Det blir veldig brukervennlig å vise / skjule informasjon man ønsker, både på kontor og i felt. I tillegg kan vi lage automatisk kvalitetskontroll og automatisk fremdriftsvisning.

</aside>

TIPS: Bruk åpne filformat i alle prosjektfaser

Bruk åpne filformater allerede i planleggingen og etablering av eksisterende situasjon!

Da er dere sikker på at alt kan brukes av alle også senere i prosjektet, som vist med de 4 prosjektfasene i grafikken under: